کف کش استیل لئو XKS-S

کف کش استیل لئو سری XKS-S

انواع مدل ها : 

 • پمپ کف کش استیل LEO مدل XKS 250S
  توان(w) : 250
  حداکثر هد(m) : 5.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 4
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ کف کش استیل LEO مدل XKS 500S
  توان(w) : 500
  حداکثر هد(m) : 7.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 8
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ کف کش استیل LEO مدل XKS 750S
  توان(w) : 750
  حداکثر هد(m) : 8.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 10
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ کف کش استیل LEO مدل XKS 750WS
  توان(w) : 750
  حداکثر هد(m) : 8.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 10
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • پمپ کف کش استیل LEO مدل XKS 900S
  توان(w) : 900
  حداکثر هد(m) : 34
  حداکثر دبی(m3/h) : 6.5
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1

 • پمپ کف کش استیل LEO مدل XKS 1100S
  توان(w) : 1100
  حداکثر هد(m) : 45
  حداکثر دبی(m3/h) : 6.5
  سایز ورودی و خروجی(اینچ) : 1

کف کش استیل لئو XKS-S0
کف کش استیل لئو XKS-S1
کف کش استیل لئو XKS-S_thumb_0
کف کش استیل لئو XKS-S_thumb_1

کالاهای مشابه