کف کش اسلاری لئو KBZ

پمپ کف کش اسلاری لئو سری KBZ

مناسب مایعات حاوی مواد جامد ریز مانند آب های آلوده ، دوغاب و اسلاری ها

انواع مدل ها : 

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 22.2    
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 2.2
  حداکثر هد(m) : 26
  حداکثر دبی(m3/h) : 27
  سایز خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 23.7
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 3.7
  حداکثر هد(m) : 34
  حداکثر دبی(m3/h) : 29
  سایز خروجی(اینچ) : 2

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 32.2
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 2.2
  حداکثر هد(m) : 21
  حداکثر دبی(m3/h) : 50
  سایز خروجی(اینچ) : 3

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 33.7
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 3.7
  حداکثر هد(m) : 29
  حداکثر دبی(m3/h) : 55
  سایز خروجی(اینچ) : 3

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 35.5
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 5.5
  حداکثر هد(m) : 32
  حداکثر دبی(m3/h) : 70
  سایز خروجی(اینچ) : 3

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 43.7
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 3.7
  حداکثر هد(m) : 18
  حداکثر دبی(m3/h) : 90
  سایز خروجی(اینچ) : 4

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 45.5
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 5.5
  حداکثر هد(m) : 23
  حداکثر دبی(m3/h) : 105
  سایز خروجی(اینچ) : 4

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 47.5
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 7.5
  حداکثر هد(m) : 40
  حداکثر دبی(m3/h) : 84
  سایز خروجی(اینچ) : 4

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 415
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 15
  حداکثر هد(m) : 56
  حداکثر دبی(m3/h) : 86.4
  سایز خروجی(اینچ) : 4

 • پمپ کف کش LEO مدل KBZ 615
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 15
  حداکثر هد(m) : 40
  حداکثر دبی(m3/h) : 156
  سایز خروجی(اینچ) : 6

 

کف کش اسلاری لئو KBZ0
کف کش اسلاری لئو KBZ1
کف کش اسلاری لئو KBZ_thumb_0
کف کش اسلاری لئو KBZ_thumb_1

کالاهای مشابه