کف کش لوارا SCUBA

الکترو پمپ آب کف کش لوارا ایتالیا LOWARA سری SCUBA ( بدنه استیل )

انواع مدل ها : 

ردیف
مدل
توضیحات
توان
(kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز خروجی
(اینچ)
1
SC205 C L40
خازن داخل
0.55
47.7
4.5
1.1/4
2
SC205 L40 QSM
خازن بیرون
0.55
47.7
4.5
1.1/4
3
SC205 CG L40
خازن داخل فلوتر دار
0.55
47.7
4.5
1.1/4
4
SC207 C L40
خازن داخل
0.75
61.2
4.5
1.1/4
5
SC207 L40 QSM
خازن بیرون
0.75
61.2
4.5
1.1/4
6
SC207 CG L40
خازن داخل فلوتر دار
0.75
61.2
4.5
1.1/4
7
SC209 C L40
خازن داخل
0.9
72.4
4.5
1.1/4
8
SC209 L40 QSM
خازن بیرون
0.9
72.4
4.5
1.1/4
9
SC209 CG L40
خازن داخل فلوتر دار
0.9
72.4
4.5
1.1/4
10
SC211 C L40
خازن داخل
1.1
84.5
4.5
1.1/4
11
SC211 L40 QSM
خازن بیرون
1.1
84.5
4.5
1.1/4
12
SC211 CG L40
خازن داخل فلوتر دار
1.1
84.5
4.5
1.1/4
13
SC407 C L40
خازن داخل
0.75
49
7.5
1.1/4
14
SC407 L40 QSM
خازن بیرون
0.75
49
7.5
1.1/4
15
SC407 CG L40
خازن داخل فلوتر دار
0.75
49
7.5
1.1/4
16
SC409 C L40
خازن داخل
0.9
62.5
7.5
1.1/4
17
SC409 L40 QSM
خازن بیرون
0.9
62.5
7.5
1.1/4
18
SC409 CG L40
خازن داخل فلوتر دار
0.9
62.5
7.5
1.1/4
19
SC411 C L40
خازن داخل
1.1
75.5
7.5
1.1/4
20
SC411 L40 QSM
خازن بیرون
1.1
75.5
7.5
1.1/4
21
SC411 CG L40
 
 
خازن داخل فلوتر دار
1.1
75.5
7.5
1.1/4
کف کش لوارا SCUBA0
کف کش لوارا SCUBA1
کف کش لوارا SCUBA_thumb_0
کف کش لوارا SCUBA_thumb_1

کالاهای مشابه