اسپلیت مرکزی گرین نسل 6

اسپلیت مرکزی گرین نسل 6 

انواع مدل ها :

 • اسپلیت مرکزی گرین نسل 6 مدل GRV08P3T3/6

  ظرفیت: 8 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسورتمام DC
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • اسپلیت مرکزی گرین نسل 6 مدل GRV10P3T3/6

  ظرفیت: 10 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسورتمام DC
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • اسپلیت مرکزی گرین نسل 6 مدل GRV12P3T3/6

  ظرفیت: 12 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسورتمام DC
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • اسپلیت مرکزی گرین نسل 6 مدل GRV14P3T3/6

  ظرفیت: 14 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسورتمام DC
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • اسپلیت مرکزی گرین نسل 6 مدل GRV16P3T3/6

  ظرفیت: 16 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسورتمام DC
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • اسپلیت مرکزی گرین نسل 6 مدل GRV18P3T3/6

  ظرفیت: 18 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسورتمام DC
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • اسپلیت مرکزی گرین نسل 6 مدل GRV20P3T3/6

  ظرفیت: 20 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسورتمام DC
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • اسپلیت مرکزی گرین نسل 6 مدل GRV22P3T3/6

  ظرفیت: 22 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسورتمام DC
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم
اسپلیت مرکزی گرین نسل 60
اسپلیت مرکزی گرین نسل 61
اسپلیت مرکزی گرین نسل 6_thumb_0
اسپلیت مرکزی گرین نسل 6_thumb_1