سیستم اسپلیت مرکزی دایکین

سیستم اسپلیت مرکزی دایکین 8 الی 20 اسب بخار 

انواع مدل ها : 

 • سیستم اسپلیت مرکزی دایکین 8 اسب بخار مدل RXYQ-8U
  ظرفیت: 8 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  مجهز به نمایشگر دیجیتال +امکان اتصال به حداکثر 17 یونیت داخلی
 • سیستم اسپلیت مرکزی دایکین 10 اسب بخار مدل RXYQ-10U
  ظرفیت: 10 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  مجهز به نمایشگر دیجیتال +امکان اتصال به حداکثر 21 یونیت داخلی
 • سیستم اسپلیت مرکزی دایکین 12 اسب بخار مدل RXYQ-12U
  ظرفیت: 12 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  مجهز به نمایشگر دیجیتال +امکان اتصال به حداکثر 26 یونیت داخلی

 • سیستم اسپلیت مرکزی دایکین 14 اسب بخار مدل RXYQ-14U
  ظرفیت: 14 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  مجهز به نمایشگر دیجیتال +امکان اتصال به حداکثر 30 یونیت داخلی

 • سیستم اسپلیت مرکزی دایکین 16 اسب بخار مدل RXYQ-16U
  ظرفیت: 16 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  مجهز به نمایشگر دیجیتال +امکان اتصال به حداکثر 34 یونیت داخلی

 • سیستم اسپلیت مرکزی دایکین 18 اسب بخار مدل RXYQ-18U
  ظرفیت: 18 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  مجهز به نمایشگر دیجیتال +امکان اتصال به حداکثر 39یونیت داخلی

 • سیستم اسپلیت مرکزی دایکین 20 اسب بخار مدل RXYQ-20U
  ظرفیت: 20 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  مجهز به نمایشگر دیجیتال +امکان اتصال به حداکثر 43 یونیت داخلی
سیستم اسپلیت مرکزی دایکین0
سیستم اسپلیت مرکزی دایکین1
سیستم اسپلیت مرکزی دایکین_thumb_0
سیستم اسپلیت مرکزی دایکین_thumb_1