یونیت داخلی سقفی VRF گرین

یونیت داخلی سقفی VRF گرین کاستی و توکار 

مدل ها : 

 • یونیت داخلی کاستی چهار طرفه VRF گرین I4WGRV18P1

  ظرفیت سرمایشی: 5.6KW - ظرفیت گرمایشی: 6KW
  توان مصرفی: 33.5W
  دارای امکان اتصال هوای تازه+صفحه نمایش دیجیتال
  دارای پمپ درین داخلی
  مجهز به جعبه برق ضد حریق با قابلیت تعمیر و نگهداری آسان

 • یونیت داخلی کاستی چهار طرفه VRF گرین I4WGRV24P1

  ظرفیت سرمایشی: 7.1KW - ظرفیت گرمایشی: 8KW
  توان مصرفی: 40W
  دارای امکان اتصال هوای تازه+صفحه نمایش دیجیتال
  دارای پمپ درین داخلی
  مجهز به جعبه برق ضد حریق با قابلیت تعمیر و نگهداری آسان

 • یونیت داخلی کاستی چهار طرفه VRF گرین I4WGRV30P1

  ظرفیت سرمایشی: 9KW - ظرفیت گرمایشی: 11KW
  توان مصرفی: 65W
  دارای امکان اتصال هوای تازه+صفحه نمایش دیجیتال
  دارای پمپ درین داخلی
  مجهز به جعبه برق ضد حریق با قابلیت تعمیر و نگهداری آسان

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF گرین IDGRV09P1

  ظرفیت سرمایشی: 2.8KW - ظرفیت گرمایشی: 3KW
  توان مصرفی: 59W
  امکان اتصال درین در دو جهت
  دارای پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF گرین IDGRV12P1

  ظرفیت سرمایشی: 3.6KW - ظرفیت گرمایشی:4.3 KW
  توان مصرفی: 65W
  امکان اتصال درین در دو جهت
  دارای پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF گرین IDGRV18P1

  ظرفیت سرمایشی: 5.6KW - ظرفیت گرمایشی: 6KW
  توان مصرفی: 91W
  امکان اتصال درین در دو جهت
  دارای پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF گرین IDGRV24P1

  ظرفیت سرمایشی: 7.1KW - ظرفیت گرمایشی: 8KW
  توان مصرفی: 113W
  امکان اتصال درین در دو جهت
  دارای پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF گرین IDGRV30P1/M

  ظرفیت سرمایشی: 9KW - ظرفیت گرمایشی: 11KW
  توان مصرفی: 250W
  امکان اتصال هوای تازه
  امکان سفارش با پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF گرین IDGRV36P1/M

  ظرفیت سرمایشی: 10KW - ظرفیت گرمایشی: 12KW
  توان مصرفی: 250W
  امکان اتصال هوای تازه
  امکان سفارش با پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF گرین IDGRV38P1/M

  ظرفیت سرمایشی: 11.2KW - ظرفیت گرمایشی: 12.8KW
  توان مصرفی: 320W
  امکان اتصال هوای تازه
  امکان سفارش با پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF گرین IDGRV42P1/M

  ظرفیت سرمایشی: 12.5KW - ظرفیت گرمایشی: 13.3KW
  توان مصرفی: 320W
  امکان اتصال هوای تازه
  امکان سفارش با پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF گرین IDGRV48P1/M

  ظرفیت سرمایشی: 14KW - ظرفیت گرمایشی: 15KW
  توان مصرفی: 320W
  امکان اتصال هوای تازه
  امکان سفارش با پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی

 • یونیت داخلی کاستی چهار طرفه VRF گرین I4WGRV12P1

  ظرفیت سرمایشی: 3.6KW - ظرفیت گرمایشی: 4.3KW
  توان مصرفی: 33.5W
  دارای امکان اتصال هوای تازه+صفحه نمایش دیجیتال
  دارای پمپ درین داخلی
  مجهز به جعبه برق ضد حریق با قابلیت تعمیر و نگهداری آسان
یونیت داخلی سقفی VRF گرین0
یونیت داخلی سقفی VRF گرین1
یونیت داخلی سقفی VRF گرین2
یونیت داخلی سقفی VRF گرین_thumb_0
یونیت داخلی سقفی VRF گرین_thumb_1
یونیت داخلی سقفی VRF گرین_thumb_2