مینی اسپلیت مرکزی دایکین

مینی اسپلیت مرکزی دایکین 4 الی 12 اسب بخار 

انواع مدل ها  :

 • مینی اسپلیت مرکزی دایکین تکفاز مدل 4T8V
  ظرفیت: 4 اسب بخار + تکفاز 220 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 46+ درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 64 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • مینی اسپلیت مرکزی دایکین تکفاز مدل 5T8V
  ظرفیت: 5 اسب بخار + تک فاز 220 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 46+ درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 64 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • مینی اسپلیت مرکزی دایکین تکفاز مدل 6T8V
  ظرفیت:6 اسب بخار + تک فاز 220 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 46+ درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 64 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • مینی اسپلیت مرکزی دایکین سه فاز مدل 4T8Y
  ظرفیت:4 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 46+ درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 64 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • مینی اسپلیت مرکزی دایکین سه فاز مدل 5T8Y
  ظرفیت:5 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 46+ درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 64 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • مینی اسپلیت مرکزی دایکین سه فاز مدل 6T8Y
  ظرفیت: 6 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 46+ درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 64 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • مینی اسپلیت مرکزی دایکین سه فاز مدل 8TY1
  ظرفیت: 8 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 64 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • مینی اسپلیت مرکزی دایکین سه فاز مدل 10TY1
  ظرفیت: 10 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 64 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم

 • مینی اسپلیت مرکزی دایکین سه فاز مدل 12TY1
  ظرفیت: 12 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم اینورتر
  دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور اسکرال
  کارکرد در رنج دمایی 20- تا 52+ درجه سانتیگراد
  امکان اتصال به حداکثر 64 یونیت داخلی+سطح صدای بسیار کم
مینی اسپلیت مرکزی دایکین0
مینی اسپلیت مرکزی دایکین_thumb_0