blusearch logo

مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر

مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر 10 الی 22 اسب بخار 

انواع مدل ها : 

 • مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر مدل WVRF10P3T3/6

  ظرفیت: 10 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم تمام DC اینورتر
  گاز مبرد R410a + رده انرژی B
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان ترکیب حداکثر 4 دستگاه تا ظرفیت حداکثر 88 اسب بخار

 • مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر مدل WVRF12P3T3/6

  ظرفیت: 12 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم تمام DC اینورتر
  گاز مبرد R410a + رده انرژی B
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان ترکیب حداکثر 4 دستگاه تا ظرفیت حداکثر 88 اسب بخار

 • مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر مدل WVRF16P3T3/6

  ظرفیت: 16 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم تمام DC اینورتر
  گاز مبرد R410a + رده انرژی B
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان ترکیب حداکثر 4 دستگاه تا ظرفیت حداکثر 88 اسب بخار

 • مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر مدل WVRF20P3T3/6

  ظرفیت: 20 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم تمام DC اینورتر
  گاز مبرد R410a + رده انرژی B
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان ترکیب حداکثر 4 دستگاه تا ظرفیت حداکثر 88 اسب بخار

 • مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر مدل WVRF22P3T3/6

  ظرفیت: 22 اسب بخار + سه فاز 380 ولت
  سرمایش و گرمایش سریع + سیستم تمام DC اینورتر
  گاز مبرد R410a + رده انرژی B
  کارکرد در رنج دمایی 25- تا 52 درجه سانتیگراد
  امکان ترکیب حداکثر 4 دستگاه تا ظرفیت حداکثر 88 اسب بخار
مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر0
مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر1
مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر_thumb_0
مولتی اسپلیت هوشمند وستن ایر_thumb_1