یونیت داخلی سقفی VRF وستن ایر

یونیت داخلی سقفی VRF وستن ایر 

انواع مدل ها : 

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF وستن ایر IDWVRF12P1
  ظرفیت سرمایشی: 3.6KW - ظرفیت گرمایشی: 4.3KW
  توان مصرفی: 65W
  دارای پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی
  قابلیت اتصال از هر دو طرف+عملکرد بی صدا

 • یونیت داخلی کاستی چهارطرفه VRF وستن ایر 4WWVRF09P1/I
  ظرفیت سرمایشی: 2.8KW - ظرفیت گرمایشی: 3KW
  توان مصرفی: 33.5W
  دارای پمپ درین داخلی
  مجهز به صفحه نمایش دیجیتال + جعبه برق بهینه سازی شده
  دارای امکان اتصال هوای تازه

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF وستن ایر IDWVRF09P1
  ظرفیت سرمایشی: 2.8KW - ظرفیت گرمایشی: 3.0KW
  توان مصرفی: 59W
  دارای پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی
  قابلیت اتصال از هر دو طرف+عملکرد بی صدا

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF وستن ایر IDWVRF18P1
  ظرفیت سرمایشی: 5.6KW - ظرفیت گرمایشی: 6.0KW
  توان مصرفی: 91W
  دارای پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی
  قابلیت اتصال از هر دو طرف+عملکرد بی صدا

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF وستن ایر IDWVRF24P1
  ظرفیت سرمایشی: 7.1KW - ظرفیت گرمایشی: 8.0KW
  توان مصرفی: 113W
  دارای پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی
  قابلیت اتصال از هر دو طرف+عملکرد بی صدا

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF وستن ایر IDWVRF30P1/M
  ظرفیت سرمایشی: 9.0KW - ظرفیت گرمایشی: 11.0KW
  توان مصرفی: 250W
  امکان سفارش با پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی
  امکان اتصال هوای تازه+طراحی بسیار باریک

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF وستن ایر IDWVRF36P1/M
  ظرفیت سرمایشی: 10.0KW - ظرفیت گرمایشی: 12.0KW
  توان مصرفی: 250W
  امکان سفارش با پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی
  امکان اتصال هوای تازه+طراحی بسیار باریک

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF وستن ایر IDWVRF38P1/M
  ظرفیت سرمایشی: 11.2KW - ظرفیت گرمایشی: 12.8KW
  توان مصرفی: 320W
  امکان سفارش با پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی
  امکان اتصال هوای تازه+طراحی بسیار باریک

 • یونیت داخلی سقفی توکار VRF وستن ایر IDWVRF48P1/M
  ظرفیت سرمایشی: 14.0KW - ظرفیت گرمایشی: 15.0KW
  توان مصرفی: 320W
  امکان سفارش با پمپ درین داخلی
  قابلیت تغییر دریچه هوای ورودی
  امکان اتصال هوای تازه+طراحی بسیار باریک

 • یونیت داخلی کاستی چهارطرفه VRF وستن ایر 4WWVRF12P1/I
  ظرفیت سرمایشی: 3.6KW - ظرفیت گرمایشی: 4.3KW
  توان مصرفی: 33.5W
  دارای پمپ درین داخلی
  مجهز به صفحه نمایش دیجیتال + جعبه برق بهینه سازی شده
  دارای امکان اتصال هوای تازه

 • یونیت داخلی کاستی چهارطرفه VRF وستن ایر 4WWVRF28P1/I
  ظرفیت سرمایشی: 8KW - ظرفیت گرمایشی: 10KW
  توان مصرفی: 40W
  دارای پمپ درین داخلی
  مجهز به صفحه نمایش دیجیتال + جعبه برق بهینه سازی شده
  دارای امکان اتصال هوای تازه

 • یونیت داخلی کاستی چهارطرفه VRF وستن ایر 4WWVRF24P1/I
  ظرفیت سرمایشی: 7.1KW - ظرفیت گرمایشی: 8KW
  توان مصرفی: 40W
  دارای پمپ درین داخلی
  مجهز به صفحه نمایش دیجیتال + جعبه برق بهینه سازی شده
  دارای امکان اتصال هوای تازه
یونیت داخلی سقفی VRF وستن ایر 0
یونیت داخلی سقفی VRF وستن ایر 1
یونیت داخلی سقفی VRF وستن ایر 2
یونیت داخلی سقفی VRF وستن ایر _thumb_0
یونیت داخلی سقفی VRF وستن ایر _thumb_1
یونیت داخلی سقفی VRF وستن ایر _thumb_2