یونیت داخلی VRF دیواری وستن ایر

یونیت داخلی VRF دیواری وستن ایر (westen air) 

انواع مدل ها : 

 • یونیت داخلی دیواری VRF وستن ایر IFWVRF09P1
  ظرفیت سرمایشی: 2.8KW - ظرفیت گرمایشی: 3KW
  توان مصرفی:38W
  طراحی زیبا و عملکرد کم صدا
  امکان اتصال درین در دو جهت
  دارای کنترل بی سیم و قابلیت نصب ترموستات سیمی

 • یونیت داخلی دیواری VRF وستن ایر IFWVRF12P1
  ظرفیت سرمایشی: 3.6KW - ظرفیت گرمایشی: 4.3KW
  توان مصرفی: 38W
  طراحی زیبا و عملکرد کم صدا
  امکان اتصال درین در دو جهت
  دارای کنترل بی سیم و قابلیت نصب ترموستات سیمی

 • یونیت داخلی دیواری VRF وستن ایر IFWVRF18P1
  ظرفیت سرمایشی: 5.6KW - ظرفیت گرمایشی: 6KW
  توان مصرفی: 68W
  طراحی زیبا و عملکرد کم صدا
  امکان اتصال درین در دو جهت
  دارای کنترل بی سیم و قابلیت نصب ترموستات سیمی

 • یونیت داخلی دیواری VRF وستن ایر IFWVRF24P1
  ظرفیت سرمایشی: 7.1KW - ظرفیت گرمایشی: 8.0KW
  توان مصرفی: 82W
  طراحی زیبا و عملکرد کم صدا
  امکان اتصال درین در دو جهت
  دارای کنترل بی سیم و قابلیت نصب ترموستات سیمی

 

یونیت داخلی VRF دیواری وستن ایر0
یونیت داخلی VRF دیواری وستن ایر_thumb_0