فن کویل زمینی تهویه آریا

فن کویل زمینی تهویه آریا ( دکوراتیو )

انواع مدل ها : 

 • فن کویل زمینی دکوراتیو تهویه آریا مدل TAFC-200

  مجهز به کویل آلومینیومی با لوله مسی 3 ردیفه با تراکم فین 12FPI
  بهره گیری از الکتروموتور تک فاز سه سرعته
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
  برای مساحت حداکثر 12 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل زمینی دکوراتیو تهویه آریا مدل TAFC-300

  مجهز به کویل آلومینیومی با لوله مسی 3 ردیفه با تراکم فین 12FPI
  بهره گیری از الکتروموتور تک فاز سه سرعته
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
  برای مساحت حداکثر 20 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل زمینی دکوراتیو تهویه آریا مدل TAFC-400

  مجهز به کویل آلومینیومی با لوله مسی 3 ردیفه با تراکم فین 12FPI
  بهره گیری از الکتروموتور تک فاز سه سرعته
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
  برای مساحت حداکثر 28 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل زمینی دکوراتیو تهویه آریا مدل TAFC-600

  مجهز به کویل آلومینیومی با لوله مسی 3 ردیفه با تراکم فین 12FPI
  بهره گیری از الکتروموتور تک فاز سه سرعته
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
  برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل زمینی دکوراتیو تهویه آریا مدل TAFC-800

  مجهز به کویل آلومینیومی با لوله مسی 3 ردیفه با تراکم فین 12FPI
  بهره گیری از الکتروموتور تک فاز سه سرعته
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
  برای مساحت حداکثر 56 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل زمینی دکوراتیو تهویه آریا مدل TAFC-1000

  مجهز به کویل آلومینیومی با لوله مسی 3 ردیفه با تراکم فین 12FPI
  بهره گیری از الکتروموتور تک فاز سه سرعته
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
  برای مساحت حداکثر 70 متر مربع (براساس شرایط)
فن کویل زمینی تهویه آریا0
فن کویل زمینی تهویه آریا1
فن کویل زمینی تهویه آریا2
فن کویل زمینی تهویه آریا_thumb_0
فن کویل زمینی تهویه آریا_thumb_1
فن کویل زمینی تهویه آریا_thumb_2