فن کویل سقفی تهویه آریا

فن کویل سقفی تهویه آریا ( بدون کابین )

انواع مدل ها : 

 • فن کویل سقفی بدون کابین تهویه آریا مدل TAFC-300

  کویل 3 ردیفه با لوله‌های مسی 3/8 اینچ
  امکان اتصال لوله‌های رفت و برگشت و همچنین جهت خروج هوا به انتخاب مشتری
  مجهز به الکتروموتور و فن سانتریفیوژ بسیار کم‌ صدا
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  برای مساحت حداکثر 20 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل سقفی بدون کابین تهویه آریا مدل TAFC-400

  کویل 3 ردیفه با لوله‌های مسی 3/8 اینچ
  امکان اتصال لوله‌های رفت و برگشت و همچنین جهت خروج هوا به انتخاب مشتری
  مجهز به الکتروموتور و فن سانتریفیوژ بسیار کم‌ صدا
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  برای مساحت حداکثر 28 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل سقفی بدون کابین تهویه آریا مدل TAFC-600

  کویل 3 ردیفه با لوله‌های مسی 3/8 اینچ
  امکان اتصال لوله‌های رفت و برگشت و همچنین جهت خروج هوا به انتخاب مشتری
  مجهز به الکتروموتور و فن سانتریفیوژ بسیار کم‌ صدا
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل سقفی بدون کابین تهویه آریا مدل TAFC-800

  کویل 3 ردیفه با لوله‌های مسی 3/8 اینچ
  امکان اتصال لوله‌های رفت و برگشت و همچنین جهت خروج هوا به انتخاب مشتری
  مجهز به الکتروموتور و فن سانتریفیوژ بسیار کم‌ صدا
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  برای مساحت حداکثر 56 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل سقفی بدون کابین تهویه آریا مدل TAFC-1000

  کویل 3 ردیفه با لوله‌های مسی 3/8 اینچ
  امکان اتصال لوله‌های رفت و برگشت و همچنین جهت خروج هوا به انتخاب مشتری
  مجهز به الکتروموتور و فن سانتریفیوژ بسیار کم‌ صدا
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  برای مساحت حداکثر 70 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل سقفی بدون کابین تهویه آریا مدل TAFC-200

  کویل 3 ردیفه با لوله‌های مسی 3/8 اینچ
  امکان اتصال لوله‌های رفت و برگشت و همچنین جهت خروج هوا به انتخاب مشتری
  مجهز به الکتروموتور و فن سانتریفیوژ بسیار کم‌ صدا
  دارای عایق صوتی و ضد رطوبت
  برای مساحت حداکثر 12 متر مربع (براساس شرایط)
فن کویل سقفی تهویه آریا0
فن کویل سقفی تهویه آریا1
فن کویل سقفی تهویه آریا_thumb_0
فن کویل سقفی تهویه آریا_thumb_1