فن کویل کانالی تراست

فن کویل کانالی تراست سه ردیفه 

انواع مدل ها :

 • فن کویل کانالی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-500L

  دارای کویل سه ردیفه با فشار کار 12 اتمسفر
  دارای فن سانتریفیوژ سه سرعته + دریچه‌های قابل تنظیم برای توزیع هوا
  بدنه و سایر قطعات از جنس ورق گالوانیزه
  قابلیت اتصال لوله از سمت چپ
  برای مساحت حداکثر 35 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل کانالی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-600L

  دارای کویل سه ردیفه با فشار کار 12 اتمسفر
  دارای فن سانتریفیوژ سه سرعته + دریچه‌های قابل تنظیم برای توزیع هوا
  بدنه و سایر قطعات از جنس ورق گالوانیزه
  قابلیت اتصال لوله از سمت چپ
  برای مساحت حداکثر 40 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل کانالی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-800L

  دارای کویل سه ردیفه با فشار کار 12 اتمسفر
  دارای فن سانتریفیوژ سه سرعته + دریچه‌های قابل تنظیم برای توزیع هوا
  بدنه و سایر قطعات از جنس ورق گالوانیزه
  قابلیت اتصال لوله از سمت چپ
  برای مساحت حداکثر 56 متر مربع (براساس شرایط)

 • فن کویل کانالی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-1200L

  دارای کویل سه ردیفه با فشار کار 12 اتمسفر
  دارای فن سانتریفیوژ سه سرعته + دریچه‌های قابل تنظیم برای توزیع هوا
  بدنه و سایر قطعات از جنس ورق گالوانیزه
  قابلیت اتصال لوله از سمت چپ
  برای مساحت حداکثر 80 متر مربع (براساس شرایط)
فن کویل کانالی تراست0
فن کویل کانالی تراست_thumb_0

کالاهای مشابه