فن کویل سقفی توکار جی پلاس

فن کویل سقفی توکار جی پلاس فشار پایین 

انواع مدل ها : 

  • GFU-LC300G30
  • GFU-LC400G30
  • GFU-LC600G30
  • GFU-LC800G30
  • GFU-LC1000G30
فن کویل سقفی توکار جی پلاس0
فن کویل سقفی توکار جی پلاس_thumb_0