اواپراتور کائوری تایوان سری K

اواپراتور کائوری KAORI تایوان سری K

KAORI تایوان (با تکنولوژی مولر آمریکا)

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل

TEPE-30 TEPE-50 TEPE-200-KH TEPE-300-KH TEPE-75-K TEPE-100-K TEPE-150-K TEPE-200-K TEPE-300-K

تن برودتی TR

3 5 20 30 7.5 10 15 20 30

موقعیت نصب

افقی/عمودی/مورب افقی/عمودی/مورب افقی/عمودی/مورب افقی/عمودی/مورب افقی/عمودی/مورب افقی/عمودی/مورب افقی/عمودی/مورب افقی/عمودی/مورب افقی/عمودی/مورب

جنس بدنه

استنلس استیل 316  استنلس استیل 316  استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316

جنس اتصالات

استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304

ابعاد mm

90.92*124*304 82.4*124*504 158*186*618 225.2*186*618 106.2*124*504 86*246*528 110*246*528 158*246*528 254*246*528

وزن بدون اتصالات kg

5.97 10.13 - - 12.43 21.7 26.5 36.1 55.3

سطح حرارتی f2)  m2)

0.96 (10.3) 1.49 (16.06) 5.48 (59) 8.13 (87.48) 2.03 (22) 3.1 (33.4) 4.2 (45.2) 6.37 (68.6) 10.77 (116)

قطر اتصال ورودی آب inch

1 1/4   1 11/2 1/2 1 1/4  1 11/2 1/2  1 2 2

قطر اتصال خروجی آب inch

1 1/4   1 11/2 1/2 1 1/4  1 11/2 1/2  1 2 2

قطر اتصال ورودی گاز مبرد inch 

5/8 جوشی 5/8 جوشی 3/8 1 جوشی 5/8 1 جوشی 5/8 جوشی 5/8 جوشی 5/8 جوشی 7/8 جوشی 7/8 جوشی

قطر اتصال خروجی گاز مبرد inch 

7/8 جوشی 11/8 جوشی 5/8  1 جوشی 1/8  2 جوشی 1/8  1 جوشی 3/8  1 جوشی 3/8  1 جوشی 5/8  1 جوشی 5/8  1 جوشی
فاصله افقی بین دو اتصال mm 70 64 92 92 64 174 174 174 174
فاصله عمودی بین دو اتصال mm 250 444 519 519 444 456 456 456 456
ماده لحیم کاری  مس /نیکل مس /نیکل مس /نیکل مس /نیکل مس /نیکل مس /نیکل مس /نیکل مس /نیکل مس /نیکل
حداکثر فشار کارکرد bar 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30 10/30
حداکثر فشار تست bar 15/43 15/43 15/43 15/43 15/43 15/43 15/43 15/43 15/43
حداکثر دمای کارکرد C° 200 200 200 200 200 200 200 200 200
اواپراتور کائوری تایوان سری K0
اواپراتور کائوری تایوان سری K1
اواپراتور کائوری تایوان سری K2
اواپراتور کائوری تایوان سری K_thumb_0
اواپراتور کائوری تایوان سری K_thumb_1
اواپراتور کائوری تایوان سری K_thumb_2