مبدل صفحه ای آگرین انرژی

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار آگرین انرژی

مدل و مشخصات فنی : 

مدل

D20 D30 D40 D50 D60 D70 D80 D90 D100

اندازه پورت (inch)

1/4 1 11/4 11/4 11/4 2 2 2 2 2

دبی آب مصرفی (lit/hr)

2200 3700 5000 6500 8000 10000 12000 14000 18000

دبی آب گرم (m3/hr)

5.79 9.73 13.15 17.1 21.04 26.3 31.56 36.82 47.34

توان حرارتی (kcal/hr)

110000 185000 250000 325000 400000 500000 600000 700000 900000

ارتفاع-mm

480 480 480 480 920 920 920 920 920

عرض-mm

180 180 180 180 320 320 320 320 320

طول-mm

150 250 250 250 350 350 350 350 350

وزن (kg)

27 30 32 34 118 120 126 129 27

فاصله پورت ها (mm)

60*357 60*357 60*357 60*357 140*640 140-640 140*640 140-640 140*640

جنس صفحات

SS316L SS316L SS316L SS316L SS316L SS316L SS316L SS316L SS316L
ضخامت صفحات (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

فشار کاری (bar)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

جنس واشر

EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
مبدل صفحه ای آگرین انرژی0
مبدل صفحه ای آگرین انرژی_thumb_0