مبدل صفحه ای کومر کره

مبدل حرارتی صفحه ای کومر COMER کره

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل

CR14-45 CR14-72 CR14-90 CR14-108 CR14-135 CR14-155 CR27-200 CR27-250 CR27-300 CR27-350 CR27-400 CR110-500 CR110-600 CR110-750 CR110-1000 CR110-1250 CR110-1500 CR110-2000

ظرفیت حرارتی Kcal/Hr

22500 36500 45000 54000 67500 77500 100000 125000 150000 175000 200000 250000 300000 375000 500000 625000 750000 1000000

دبی آب مصرفی (Lit/hr) در t=50°C∆ 

450 720 900 1080 1350 1550 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7500 10000 12500 15000 20000

فشار کار bar

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

تعداد صفحات

15 - 29 35 45 51 - 41 49 57 65 25 31 37 51 63 75 101

سایز لوله ورودی و خروجی سمت سرد (in)

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 11/2 11/2 11/2 2 2 2 2

سایز لوله ورودی و خروجی سمت گرم (in)

1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 11/2 11/2 11/2 2 2 2 2
ابعاد mm

ارتفاع

193 193 193 193 193 193 285 285 285 285 285 480 480 480 480 480 480 480

عرض

83 83 83 83 83 83 105 105 105 105 105 230 230 230 230 230 230 230

عمق

45 64 78 92 115 132 94 115 137 157 179 78 95 112 151 185 218 291

وزن kg

1.03 1.52 1.85 2.18 3.68 3.07 4.56 5.57 6.71 7.71 8.72 14.7 17.73 20.75 27.8 33.85 40 53

جنس 

استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316  استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316
مبدل صفحه ای کومر کره0
مبدل صفحه ای کومر کره_thumb_0