اواپراتور کائوری تایوان سری R

اواپراتور کائوری KAORI تایوان سری R

KAORI تایوان (با تکنولوژی مولر آمریکا)

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل

TEPE 20-R TEPE 25-R TEPE 30-R TEPE 50-R TEPE 50-RH TEPE 60-RH TEPE 70-RH TEPE 75-RH TEPE 80-RH TEPE 100-RH TEPE 120-RH TEPE 150-RH

تن برودتی TR

2 2.5 3 5 5 6 7 7.5 8 10 12 15

موقعیت نصب

افقی افقی افقی افقی افقی  افقی افقی افقی افقی افقی افقی افقی

جنس بدنه

استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316  استنلس استیل 316 

جنس اتصالات

استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304 استیل 304

ابعاد mm

53.2*106*306 60.4*106*306 71.2*106*306 110.8*106*306 58.1*106*522 69.2*106*522 80.3*106*522 84*106*522 87.7*106*522 109.9*106*522 135.8*106*522 176.5*106*522

وزن بدون اتصالات kg

3.85 4.2 4.71 6.71 7.47 8.43 9.36 9.68 10 12.06 14.13 17.82

سطح حرارتی f2)  m2)

0.56 (6.04) 0.66 (7.14) 0.82 (8.78) 1.38 (14.82) 1.14 (12.27) 1.43 (15.34) 1.71 (18.41) 1.81 (19.43) 1.9 (20.45) 2.47 (26.59) 3.14 (33.74) 4.18 (45)

قطر اتصال ورودی آب inch

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

قطر اتصال خروجی آب inch

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

قطر اتصال ورودی گاز مبرد inch 

1/2 جوشی 1/2 جوشی 5/8 جوشی 3/4 جوشی 3/4 جوشی 3/4 جوشی 7/8 جوشی 7/8 جوشی 7/8 جوشی 1 جوشی 1/8 1 جوشی 1/8 1 جوشی

قطر اتصال خروجی گاز مبرد inch 

3/4 جوشی 3/4 جوشی 7/8 جوشی 1 جوشی 1 جوشی 1 جوشی 1/8 1 جوشی 1/8 1 جوشی 1/8 1 جوشی 3/8 1 جوشی 3/8 1 جوشی 3/8 1 جوشی
فاصله افقی بین دو اتصال mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
فاصله عمودی بین دو اتصال mm 250 250 250 250 466 466 466 466 466 466 466 466
ماده لحیم کاری  مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس
حداکثر فشار کارکرد bar 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
حداکثر فشار تست bar 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
حداکثر دمای کارکرد C° 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
اواپراتور کائوری تایوان سری R0
اواپراتور کائوری تایوان سری R1
اواپراتور کائوری تایوان سری R_thumb_0
اواپراتور کائوری تایوان سری R_thumb_1