مبدل صفحه ای کائوری تایوان سری Q

مبدل حرارتی صفحه ای کائوری KAORI تایوان سری Q

KAORI تایوان (با تکنولوژی مولر آمریکا)

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل

TEP-40-Q TEP-50-Q TEP-60-Q TEP-80-Q TEP-100-Q TEP-120-Q TEP-150-Q TEP-200-Q TEP-250-Q TEP-300-Q TEP-350-Q TEP-400-Q

موقعیت نصب

افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب افقی/ عمودی/ مورب
ظرفیت حرارتی

Lit/Hr

400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Kcal/Hr

(در اختلاف دمای 50 درجه خروجی)

20000 25000 30000 40000 50000 60000 75000 100000 125000 150000 175000 200000

سطح حرارتی m2

0.35 0.42 0.46 0.56 0.81 0.88 0.92 0.99 1.16 1.43 1.70 2.15 

حداکثر فشار کارکرد bar

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

حداکثر فشار تست bar

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
ابعاد mm

طول

186 186 186 186 186 186 186 302 302 302 302 302

عرض

126 126 126 126 126 126 126 189 189 189 189 189

ضخامت

56.6 66.12 70.88 89.92 123.24 132.76 137.52 68.6 78.2 92.6 107 107

وزن بدون اتصالات kg

2.7 3.04 3.2 3.88 5.1 5.39 5.56 7.4 8.2 9.4 10.6 12.6

قطر اتصال طرف سرد Inch

1 1 1 1 1 1 1 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2

قطر اتصال طرف گرم Inch

1 1 1 1 1 1 1 11/2 11/2 11/2 11/2  11/2

فاصله اتصالات افقی mm

83 83 83 83 83 83 83 127 127 127 127 127

فاصله اتصالات عمودی mm

143 143 143 143 143 143 143 240 240 240 240 240

جنس بدنه/اتصالات

استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304 استنلس استیل 316/ استیل 304

حداکثر دمای کارکرد C°

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
مبدل صفحه ای کائوری تایوان سری Q0
مبدل صفحه ای کائوری تایوان سری Q_thumb_0