فن کویل کانالی هواساز

فن کویل کانالی هواساز 

توضیحات : 

 • مجهز به کویل 4 ردیفه و فین‌ آلومینیومی با تراکم 10 فین در اینچ
 • بهره گیری از الکتروموتور تک فاز با محافظ الکتریکی گرمایی
 • امکان نصب لوله کشی در دو حالت چپ و راست
 • دارای فشار استاتیکی 50 الی 124 پاسکال

انواع مدل ها : 

 • فن کویل کانالی هواساز مدل HDFC-10

  برای مساحت حداکثر 70 متر مربع (براساس شرایط) - 1000 CFM

 • فن کویل کانالی هواساز مدل HDFC-12

  برای مساحت حداکثر 80 متر مربع (براساس شرایط) - 1200 CFM

 • فن کویل کانالی هواساز مدل HDFC-14

  برای مساحت حداکثر 95 متر مربع (براساس شرایط) - 1400 CFM

 • فن کویل کانالی هواساز مدل HDFC-16

  برای مساحت حداکثر 110 متر مربع (براساس شرایط) - 1600 CFM

 • فن کویل کانالی هواساز مدل HDFC-18

  برای مساحت حداکثر 120 متر مربع (براساس شرایط) - 1800 CFM

 • فن کویل کانالی هواساز مدل HDFC-20

  برای مساحت حداکثر 140 متر مربع (براساس شرایط) - 2000 CFM
فن کویل کانالی هواساز0
فن کویل کانالی هواساز_thumb_0

کالاهای مشابه