چیلر تراکمی هوایی دماکو

چیلر تراکمی هوایی دماکو ( اسکرو )

انواع مدل ها : 

 • چیلر تراکمی هوایی دماکو با یک کمپرسور اسکرو
  • D10CA1
  • D15CA1
  • D20CA1
  • D25CA1
  • D30CA1
  • D35CA1
  • D40CA1
  • D50CA1
  • D60CA1
  • D70CA1
  • D80CA1
 • چیلر تراکمی هوایی دماکو با دو کمپرسور اسکرو
  • D50CA2
  • D60CA2
  • D70CA2
  • D80CA2
  • D100CA2
  • D120CA2
  • D140CA2
  • D160CA2

 • چیلر تراکمی هوایی دماکو با سه کمپرسور اسکرو
  • D75CA3
  • D90CA3
  • D105CA3
  • D120CA3
  • D150CA3
  • D180CA3
  • D210CA3
  • D340CA3

 • چیلر تراکمی هوایی دماکو با چهار کمپرسور اسکرو
  • D140CA4
  • D160CA4
  • D200CA4
  • D240CA4
  • D280CA4
  • D320CA4
چیلر تراکمی هوایی دماکو0
چیلر تراکمی هوایی دماکو_thumb_0