چیلر تراکمی آبی دماکو

چیلر تراکمی آبی دماکو ( ظرفیت سبک و سنگین )

انواع مدل ها : 

 • چیلر تراکم آب خنک 
  • D5CW1
  • D8CW1
  • D10CW1
  • D15CW1
  • D20CW1
  • D25CW1
  • D30CW1
  • D40CW2
  • D50CW2
  • D60CW2
 • چیلر تراکم آب خنک ظرفیت سنگین 
  • D75CW3
  • D90CW3
  • D105CW3
  • D120CW3
  • D140CW3
  • D150CW3
  • D160CW3
  • D180CW4
  • D200CW4
  • D240CW4
چیلر تراکمی آبی دماکو0
چیلر تراکمی آبی دماکو_thumb_0