چیلر تراکمی آب خنک دما بالا برایت

چیلر تراکمی آب خنک دما بالا برایت ( با کمپرسور اسکرو و پمپ گرمایی دما بالا )

توضیحات : 

 • کمپرسورهای اسکرو چیلر های برایت از دو برند Bitzer (آلمان) و Fusheng (تایوان) قابل سفارش هستند.
 • کلیه چیلرهای برایت تحت تکنولوژی بلوباکس (Blue Box) ایتالیا و ساخت کشور چین می باشند.

انواع مدل ها : 

 • GSHP 200 G1
 • GSHP 240 G1
 • GSHP 300 G1
 • GSHP 360 G1
 • GSHP 450 G1
 • GSHP 500 G1
 • GSHP 600 G1
 • GSHP 650 G1
 • GSHP 780 G1
 • GSHP 860 G1
 • GSHP 920 G1
 • GSHP 1080 G1
 • GSHP 1200 G1
 • GSHP 1300 G1
 • GSHP 1560 G1
 • GSHP 1720 G1
 • GSHP 1840 G1
 • GSHP 2160 G1
 • GSHP 2400 G1
 • GSHP 200 G2
 • GSHP 240 G2
 • GSHP 300 G2
 • GSHP 360 G2
 • GSHP 450 G2
 • GSHP 500 G2
 • GSHP 600 G2
 • GSHP 650 G2
 • GSHP 780 G2
 • GSHP 860 G2
 • GSHP 920 G2
 • GSHP 1080 G2
 • GSHP 1200 G2
 • GSHP 1300 G2
 • GSHP 1560 G2
 • GSHP 1720 G2
 • GSHP 1840 G2
 • GSHP 2160 G2
 • GSHP 2400 G2
چیلر تراکمی آب خنک دما بالا برایت0
چیلر تراکمی آب خنک دما بالا برایت_thumb_0