چیلر کندانسور آبی احسان افروز

چیلر کندانسور آبی احسان افروز ( سری G )

انواع مدل ها : 

  • GCW-MLS15W
  • GCW-MLS20W
  • GCW-MLS25W
  • GCW- MLS30W
  • GCW- MLS40W
  • GCW-MLS50W
  • GCW-MLS60W
  • GCW-MLS70W
چیلر کندانسور آبی احسان افروز0
چیلر کندانسور آبی احسان افروز_thumb_0