چیلر تراکمی آب خنک منابع زمینی برایت

چیلر تراکمی آب خنک منابع زمینی برایت ( اسکرو )

توضیحات : 

 • چیلرهای تراکمی اسکرو آب خنک با استفاده از منابع زمینی و طبیعی (مصرف آب و آلودگی زیست محیطی کمتر) در 5 مدل برای اواپراتور فلودد (Flooded) و عملکرد دوگانه سرمایشی- گرمایشی (پمپ حرارتی) با قابلیت تولید همزمان سرمایش و گرمایش و همچنین تولید آب گرم بهداشتی عرضه می شوند:
  • چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک فلودد و پمپ حرارتی با استفاده از زمین ( قراردادن لوپ لوله ها درون زمین )
  • چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک فلودد و پمپ حرارتی با استفاده از آب دریا
  • چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک و پمپ حرارتی با استفاده از آب رودخانه 
  • چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک و پمپ حرارتی با استفاده از آب زیرزمینی
  • چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک فلودد و پمپ حرارتی با استفاده از پساب

 

چیلر تراکمی آب خنک منابع زمینی برایت0
چیلر تراکمی آب خنک منابع زمینی برایت_thumb_0