چیلر اسکرو آب خنک منابع زمینی و طبیعی برایت

چیلر اسکرو آب خنک منابع زمینی و طبیعی برایت ( DRY EVAPORATOR )

توضیحات : 

  • چیلرهای تراکمی اسکرو آب خنک با استفاده از منابع زمینی و طبیعی (مصرف آب و آلودگی زیست محیطی کمتر) در 3 مدل برای اواپراتور خشک و عملکرد دوگانه سرمایشی- گرمایشی (پمپ حرارتی) با قابلیت تولید همزمان سرمایش و گرمایش و همچنین تولید آب گرم بهداشتی عرضه می شوند:
    • چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک و پمپ حرارتی با استفاده از خاک  (قراردادن لوپ لوله ها درون زمین)
    • چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک و پمپ حرارتی با استفاده از آب رودخانه
    • چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک و پمپ حرارتی با استفاده از آب زیرزمینی

چیلر اسکرو آب خنک منابع زمینی و طبیعی برایت0
چیلر اسکرو آب خنک منابع زمینی و طبیعی برایت_thumb_0