دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر زیتکس

دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر زیتکس 

مدل : 

  • ZX-HSD 6000 AD

توضیحات : 

  • با تلفیق سنسورهای دودی و حرارتی در این دتکتورها، امکان شناسایی توام دود و حرارت وجود دارد. سنسور حرارتی قابل تغییر مطابق با نیازهای محیطی در سه کلاس حرارتی مختلف بوده و سطح حساسیت شناسایی دود نیز در سه سطح قابل تغییر می باشد. شناسایی دود با پردازش سیگنال فوتوالکتریکی انجام می شود. دتکتورها قابلیت شناسایی دودهای سفید و سیاه ایجاد شده در اثر سوختن مواد شیمیایی، چوب، پنبه و سایر متریال ها را دارا می باشند.
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر زیتکس 0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر زیتکس _thumb_0

کالاهای مشابه