دتکتور ترکیبی دود و حرارت زیتکس

دتکتور ترکیبی دود و حرارت زیتکس ( متعارف )

مدل های : 

  • ZI-HSD 1015 
  • ZI-HSD 1020
دتکتور ترکیبی دود و حرارت زیتکس 0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت زیتکس 1
دتکتور ترکیبی دود و حرارت زیتکس _thumb_0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت زیتکس _thumb_1

کالاهای مشابه