دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر GST

دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر GST 

Intelligent Combination Heat Photoelectric Smoke Detector

مدل :

  • DI-9101E 
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر GST 0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر GST _thumb_0

کالاهای مشابه