دتکتور دود آریاک الکتریک

دتکتور دود آریاک الکتریک 

مدل ها :

  • دتکتور دود فتوالکتریک مدل APD-24
  • دتکتور دود فتو رله دار APD-48R
  • دتکتور دود فتوالکتریک موضعی 220 ولت
  • دتکتور دود یونیزاسیون موضعی 220 ولت
  • دتکتور دود یونیزه 12و 48 ولت
  • دتکتور دود یونیزه 24 ولت
  • دتکتور دود فتو رله دار 12 ولت
  • دتکتور دود فتو جدید مدل آریا

دتکتور دود آریاک الکتریک 0
دتکتور دود آریاک الکتریک 1
دتکتور دود آریاک الکتریک 2
دتکتور دود آریاک الکتریک 3
دتکتور دود آریاک الکتریک _thumb_0
دتکتور دود آریاک الکتریک _thumb_1
دتکتور دود آریاک الکتریک _thumb_2
دتکتور دود آریاک الکتریک _thumb_3

کالاهای مشابه