دتکتور ترکیبی دود و حرارت تسلا

دتکتور ترکیبی دود و حرارت تسلا سری متعارف 

smoke & heat detectors

مدل ها :

  • HSD627 
  • HD617
دتکتور ترکیبی دود و حرارت تسلا 0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت تسلا _thumb_0

کالاهای مشابه