دتکتور دودی آدرس پذیر زیتکس

دتکتور دودی آدرس پذیر زیتکس 

مدل : 

  • ZX-SD 8000 AD

توضیحات : 

  • دتکتورهای دودی نوری مدل ZX-SD 8000 AD از فرستنده و گیرنده نوری (با طول موج مادون قرمز) برای شناسایی پراکنش مادون قرمز ایجاد شده بر اثر ورود دود به چمبره دتکتور استفاده می کنند. این دتکتورها قابلیت شناسایی دودهای سفید و سیاه ایجاد شده در اثر سوختن مواد شیمیایی، چوب، پنبه و سایر متریال ها را دارا می باشند.
    حساسیت دتکتورها قابل تنظیم در سه سطح کم، متوسط و زیاد است.
دتکتور دودی آدرس پذیر زیتکس 0
دتکتور دودی آدرس پذیر زیتکس _thumb_0

کالاهای مشابه