دتکتور حرارت آریاک الکتریک

دتکتور حرارت آریاک الکتریک 

مدل ها :

  • دتکتور حرارت 12، 24 و 48 ولت رله دار
  • دتکتور حرارت موضعی 220 ولت
  • دتکتور حرارت مدل آریا
  • دتکتور حرارت 24 ولت

دتکتور حرارت آریاک الکتریک 0
دتکتور حرارت آریاک الکتریک 1
دتکتور حرارت آریاک الکتریک 2
دتکتور حرارت آریاک الکتریک _thumb_0
دتکتور حرارت آریاک الکتریک _thumb_1
دتکتور حرارت آریاک الکتریک _thumb_2

کالاهای مشابه