دتکتور ترکیبی گاز و حرارت تسلا

دتکتور ترکیبی گاز و حرارت تسلا سری متعارف 

gas & heat detectors

مدل ها :

  • GHD 690 
  • GHD 490 
  • GHD 695
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت تسلا 0
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت تسلا 1
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت تسلا 2
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت تسلا _thumb_0
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت تسلا _thumb_1
دتکتور ترکیبی گاز و حرارت تسلا _thumb_2

کالاهای مشابه