دتکتور ترکیبی دود و حرارت زتا

دتکتور ترکیبی دود و حرارت زتا 

مدل : MKII-OH / Fyreye MKII Conventional Fyreye Opto-Heat Detector

دتکتور ترکیبی دود و حرارت زتا 0
دتکتور ترکیبی دود و حرارت زتا _thumb_0

کالاهای مشابه