دتکتور دود فتوالکتریک آدرس پذیر GST

دتکتور دود فتوالکتریک آدرس پذیر GST

 Intelligent Photoelectric Smoke Detector

مدل : 

  • DI-9102E
دتکتور دود فتوالکتریک آدرس پذیر GST0
دتکتور دود فتوالکتریک آدرس پذیر GST_thumb_0

کالاهای مشابه