دتکتور دودی فتوالکتریک زیتکس

دتکتور دودی فتوالکتریک زیتکس متعارف هوشمند 

مدل های : 

  • ZI-S 815
  • ZI-S 817
  • ZI-S 820
دتکتور دودی فتوالکتریک زیتکس 0
دتکتور دودی فتوالکتریک زیتکس 1
دتکتور دودی فتوالکتریک زیتکس 2
دتکتور دودی فتوالکتریک زیتکس _thumb_0
دتکتور دودی فتوالکتریک زیتکس _thumb_1
دتکتور دودی فتوالکتریک زیتکس _thumb_2

کالاهای مشابه