بیم دتکتور آدرس پذیر Apollo

بیم دتکتور آدرس پذیر Apollo سری XP95

XP95 Reflective Beam Detector

انواع مدل های آشکار ساز دود رفلکتوری آپولو :

  • XP95 Reflective Beam Detector (5-50m) 55000-268APO
  • XP95 Reflective Beam Detector (50-100m) 55000-273APO

 

بیم دتکتور آدرس پذیر Apollo0
بیم دتکتور آدرس پذیر Apollo1
بیم دتکتور آدرس پذیر Apollo_thumb_0
بیم دتکتور آدرس پذیر Apollo_thumb_1

کالاهای مشابه