جمع کننده ۳ به ۱ برنزی آتش نشانی

جمع کننده ۳ به ۱ برنزی آتش نشانی 

متریال :

  • برنجی

سیستم :

  • BS 
  • STORZ
جمع کننده ۳ به ۱ برنزی آتش نشانی 0
جمع کننده ۳ به ۱ برنزی آتش نشانی 1
جمع کننده ۳ به ۱ برنزی آتش نشانی _thumb_0
جمع کننده ۳ به ۱ برنزی آتش نشانی _thumb_1