دو راهی شیردار آتش نشانی

دو راهی شیردار آتش نشانی 

جنس :

  • آلومینیوم

سیستم :  

  • STORZ 
  • BS
دو راهی شیردار آتش نشانی 0
دو راهی شیردار آتش نشانی 1
دو راهی شیردار آتش نشانی _thumb_0
دو راهی شیردار آتش نشانی _thumb_1

کالاهای مشابه