جمع کننده ۳ به ۱ طرح AWG آتش نشانی

جمع کننده ۳ به ۱ طرح AWG آتش نشانی 

جنس :

  • آلومینیوم

سیستم :

  • STORZ 
  • BS
جمع کننده ۳ به ۱ طرح AWG آتش نشانی 0
جمع کننده ۳ به ۱ طرح AWG آتش نشانی 1
جمع کننده ۳ به ۱ طرح AWG آتش نشانی _thumb_0
جمع کننده ۳ به ۱ طرح AWG آتش نشانی _thumb_1