دوراهی سیامی آتش نشانی

دوراهی سیامی آتش نشانی 

متریال :

  • آلومینیوم

سیستم :  

  • STORZ 
  • BS
دوراهی سیامی آتش نشانی 0
دوراهی سیامی آتش نشانی _thumb_0