درپوش BS آتش نشانی

درپوش BS آتش نشانی 

BS fire cap

مشخصات انواع درپوش هیدرانت آتش نشانی برنزی و آلومینیومی : 

سایز :

  • “۲.۵ , “۴ , “۵.۵

متریال : 

  • آلومینیوم و برنز

سیستم : 

  • BS
درپوش BS آتش نشانی 0
درپوش BS آتش نشانی 1
درپوش BS آتش نشانی 2
درپوش BS آتش نشانی _thumb_0
درپوش BS آتش نشانی _thumb_1
درپوش BS آتش نشانی _thumb_2