میل آتش نشانی

میل آتش نشانی

مشخصات : 

  • جنس : آلومینیوم و برنج
  • سیستم :  BS
  • سایز  : “۲ , “۲.۵
میل آتش نشانی0
میل آتش نشانی_thumb_0