دوراهی سیامی باشیر تخلیه آتش نشانی

دوراهی سیامی باشیر تخلیه آتش نشانی 

متریال :

  • آلومینیوم

سیستم :

  • BS 
  • STORZ
دوراهی سیامی باشیر تخلیه آتش نشانی 0
دوراهی سیامی باشیر تخلیه آتش نشانی _thumb_0