هیدرانت آتش نشانی آلومینیومی Storz

هیدرانت آتش نشانی آلومینیومی Storz 

Storz Type Fire Hose Couplings Aluminum

مشخصات :

  • سیستم : آلمانی
  • جنس : آلومینیوم
  • سایز : “۶، “۵، “۴، “۲.۵، “۲ ،”۱.۵، “۱
هیدرانت آتش نشانی آلومینیومی Storz 0
هیدرانت آتش نشانی آلومینیومی Storz _thumb_0