دبل میل آتش نشانی

دبل میل آتش نشانی 

مشخصات : 

  • جنس : آلومینیوم و برنز
  • سیستم : BS
  • سایز : “۲ , “۲.۵