فی میل آتش نشانی

فی میل آتش نشانی 

Female Fire Coupling

مشخصات :

  • متریال : آلومینیومی و برنزی 
  • سیستم: BS
  • سایز : “۲ , “۲.۵
فی میل آتش نشانی 0
فی میل آتش نشانی _thumb_0