درپوش Storz آتش نشانی

درپوش Storz آتش نشانی 

Storz fire cap

مشخصات انواع درپوش هیدرانت آتش نشانی برنزی و آلومینیومی : 

سایز :

  • “۱ الی “۵.۵

متریال : 

  • آلومینیوم و برنز

سیستم : 

  • STORZ
درپوش Storz آتش نشانی 0
درپوش Storz آتش نشانی 1
درپوش Storz آتش نشانی 2
درپوش Storz آتش نشانی _thumb_0
درپوش Storz آتش نشانی _thumb_1
درپوش Storz آتش نشانی _thumb_2