داکت سنسور دودی آدرس پذیر جنت

داکت سنسور دودی آدرس پذیر جنت 

Analogue Addressable Devices Duct Smoke Sensor

مدل ها :

  • DUCT HOUSING S4-34760
  • 0.6M VENTURI TUBE S4-34760-06
  • 1.5M VENTURI TUBE S4-34760-15
  • 2.8M VENTURI TUBE S4-34760-28
  • MOUNTING BRACKET S4-34760-99
داکت سنسور دودی آدرس پذیر جنت 0
داکت سنسور دودی آدرس پذیر جنت _thumb_0

کالاهای مشابه